Osnovna delatnost JKP “VODOVOD“ Crvenka je:

• snabdevanje sanitarnom vodom naselja, sakupljanje, odvođenje i prerada otpadne vode
• sakupljanje i deponovanje komunalnog otpada
• komunalne usluge održavanje pijace
• pogrebne usluge

Ove navedene delatnosti provode se kroz određene neprekidne, svakodnevne, aktivnosti koje se ogledaju u sledećem:

• vodosnabdevanje
• dezinfekcija vode
• stalna kontrola rezidualnog hlora
• vršenje periodičnih analiza vode
• vođenje potrebne dokumentacije
• obezbeđenje funkcionalnosti i fizičke sigurnosti sistema
• kanalizacija
• redovno praćenje rada i čišćenje prepumpnih stanica
• čišćenje i ispiranje gradske mreže
• komunalna delatnost
• prikupljanje i odvoženje smeća na deponiju
• čišćenje javnih površina centra naselja
• pijaca
• redovno održavanje smeća na deponiju
• održavanje prostora, čišćenje i pranje, određenog za pijac
• pogrene usluge
• uređenje i održavanje groblja
• priprema grobnih mesta i izrada grobnica
• održavanje i upotreba kapela