INVESTICIONE AKTIVNOSTI

• Održavanje magistralnog dovoda vode. Sve učestaliji kvarovi kao posledica starosti vodova i neadekvatnih materijala (azbestne cevi) nemogu se više finansijski pokrivati iz vlastitih sredstava, jer ta aktivnost svake naredne godine zahteva sve veće finansijska sredstva. Nemoguće je svojim sredstvma izvršiti zamene određenih deonica cevovoda.

• Poezivanje postojeće vodovodne mreže sa mrežom kolonije šećerane. Pre svega podrazumeva izradu projektne dokumentacije, a kao jedan od većih problema predstavlja premoštavanje Velikog bačkog Kanala.

• Obezbediti kolski prilaz svim bunarima na lokaciji izvorišta. Svi bunari su fizički udaljeni od putnih pravaca što predstavlja veliki problem pri bilo kojoj ozbiljnoj intervenciji na samim bunarima. Jedini moguć prilaz može se obezbediti krunom nasipa uz tok kanala.

• Izvršiti bušenje opremanje i povezivanje bunara u postojeći sistem vodosnabdevanja, sa pripadajućom projektnom dokumentacijom.

• Izvršiti likvidaciju četiri bunara koji se odavno ne koriste, a predstvljau veliku opasnost za zagađenje kaptirane izdani svih ostalih bunara, uz izradu odgovarajuće projektne dokumentacije.

• Nabavka i ogradnja hlorogeneratora. Uređaj za sigurniju i kvalitetniju dezinfekciju vode na samom izvorištu.

• Automatizacija procesa za upravljanje radom postrojenja na izvorištu vodosnabdevanja. Ugradnja videonadzora sa vezom do upravne zgrade.

• Nabavka vozila za intervenciju, poluteretno.

• Nabavka rovokopača.

• Izrada projekta rekonstrukcije UPOV (Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda) u koloniji šećerane. Prečistač nije u funkciji a prihvata fekalne vode fabrike šećera i naselja kolonije.

• Izrada projektne dokumentacije UPOV naselja Crvenka. Postojeći sistem za prečišćavanje otpadnih voda pevaziđen je tehnološki i veoma malog kapaciteta, i nije u funkciji poslednjih petnaest godina. Oprema za aeraciju je devastirana.

• Po postojećoj projektnoj dokumentaciji izvršiti pokrivanje i asfaltiranje pijačnog prostora.

• Izrada pešačkih staza na groblju ukupne površine 600 m2.

• Izrada i ugradnja vetrobranske zaštiti na spoljnjem delu kapele.

• Nabaka hladnjače za smeštaj pokojnika.

• Ograditi deponiju, postaviti rampu i fizički nadzirati korišćenje deponije.

• Dotrajale prostorije garaže i radionice uz prostor upravne zgrade sanirati rekonstruisati i privesti nameni.