ЈКП „ВОДОВОД“ЦРВЕНКА

ПЕТРА ДРАПШИНА бр.1, 25220 ЦРВЕНКА

ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

НАЗИВ ФИРМЕ ЈКП „ВОДОВОД“ЦРВЕНКА

ПОДАЦИ О СЕДИШТУ:
МЕСТО ЦРВЕНКА
ОПШТИНА КУЛА
АДРЕСА ПЕТРА ДРАПШИНА бр.1
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 100661193
МАТИЧНИ БРОЈ ФИРМЕ 8005079
ШИФРА И НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ 3600 Комунална делатност
ИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ДРАШКОВИЋ МИЉАН
БРОЈ ТЕЛЕФОНА 025/ 731-412, 025/ 733-400,025/732-100
МАИЛ АРДЕСА vodovodcrvenka@yahoo.com

ПОДАЦИ О ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА У БАНЦИ НАЗИВ И СЕДИШТЕ ФИРМЕ БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 205 – 43863 -31
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 355 – 1018606 – 04

 ОБВЕЗНИК ПДВ ДА

БРОЈ И ДАТУМ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ

ЗА ПДВ (ОБР.ПЕПДВ) 129893300  од  26.11.2004.