JKP „VODOVOD“CRVENKA

PETRA DRAPŠINA br.1, 25220 CRVENKA

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

NAZIV FIRME JKP „VODOVOD“CRVENKA

PODACI O SEDIŠTU:
MESTO CRVENKA
OPŠTINA KULA
ADRESA PETRA DRAPŠINA br.1
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ 100661193
MATIČNI BROJ FIRME 8005079
ŠIFRA I NAZIV DELATNOSTI 3600 Komunalna delatnost
IME OVLAŠĆENOG LICA DRAŠKOVIĆ MILjAN
BROJ TELEFONA 025/ 731-412, 025/ 733-400,025/732-100
MAIL ARDESA vodovodcrvenka@yahoo.com

PODACI O TEKUĆIM RAČUNIMA U BANCI NAZIV I SEDIŠTE FIRME BROJ TEKUĆEG RAČUNA

KOMERCIJALNA BANKA 205 – 43863 -31
VOJVOĐANSKA BANKA 355 – 1018606 – 04

 OBVEZNIK PDV DA

BROJ I DATUM POTVRDE O IZVRŠENOM EVIDENTIRANjU

ZA PDV (OBR.PEPDV) 129893300  od  26.11.2004.