Измена 2 Плана ЈН
3. avgust 2023.
На црвеначком излетишту „Поток“ отворено дечије игралиште „Поточић“
16. avgust 2023.