На црвеначком излетишту „Поток“ отворено дечије игралиште „Поточић“